Home

Szegedi ellátási lánc menedzsment

Ellátásilánc-menedzsment - Wikipédi

tevékenykedni az ellátási lánc funkcióinak ismerete nélkül. Az ellátásilánc-menedzsment - SCM (Supply Chain Management) - azonban már túllép a vállalati határokon, ezért gyakran tabukba ütközik. Ezek ledöntése másfajta készségeket igényel Szegedi Zoltán: Ellátásilánc-menedzsment, Kossuth, 2012. Az ellátási lánc is az áruáramlási folyamtakokra helyezi a hangsúlyt, ám amíg a logisztika a vállalaton belüli alrendszereket integrálja (input- és outputkészletek, szállítás, raktározás), addig az ellátási lánc a vállalatokon átnyúló - ugyanakkor ezen. SZEGEDI ZOLTÁN PREZENSZKI JÓZSEF LOGISZTIKA-MENEDZSMENT 001-023_Logisztikai-menedzsment.qxd 2010.09.16. 12:52 Page

PDF formátumú elektronikus könyv, az azonos című nyomtatott szakkönyv ellenőrző kérdéssorokkal bővített kiadása! Az ellátásilánc-menedzsment témakörben az első magyar nyelvű, szakmai-tudományos könyv elektronikus kiadása jól szemlélteti, hogy az ellátásilánc-menedzsment (SCM) napjainkra komplex interdiszciplináris tudományterületté nőtte ki magát, amely más. Az ellátási lánc-menedzsment gyökerei Forrás: Gibson et al., 2013 p. 15. Bár az ellátásilánc-menedzsment területe gyorsan fejlődött az elmúlt 20-30 év folyamán, sok szervezet az ellátási lánc fejlesztésük korai szakaszában van, ugyanakkor néhányan már teljesen megvalósították az elérni kívánt állapotot. Ez

Ellátásilánc-menedzsment szak - Felvi

Logisztika-menedzsment esettanulmányok · Szegedi ZoltánKönyveink – Logisztikamenedzsment

szempontok ellátási lánc menedzsmentbe történő beépülése vezetett a zöld ellátási lánc menedzsment (green supply chain management, GSCM) koncepció megjelenéséhez, amelyről a 2000-es évek második felétől egyre több tudományos kutatás, publikáció látott napvilágot Logisztika és ellátási lánc menedzsment Képzésünket olyan, a logisztika vagy az ellátási lánc valamely szegmentésben dolgozó szakembereknek ajánljuk, akiknek szakmai fejlődéséhez már nem elegendő az addig megszerzett vállalaton belüli tudás, hanem szeretnék azt a hiányzó elméleti tudással is megtámogatni, megismerni a. Szegedi Zoltán* ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT (2003): Logisztika-menedzsment, Kossuth. Szegedi Zoltán: Előadás a 41. Közgazdász vándorgyűlésen. Sopron, 2003. szeptember 7-9. www.ksh.hu 2 A felmért vállalatok között nem volt erre készülő szolgáltató. Néhány ilyen terminál azonban má Az ellátási lánc menedzsment (Supply Chain Management) az anyagok és információk áramlása révén a nyersanyag-beszállítók, a gyártó üzemek, a disztribúciós szolgáltatók és a fogyasztók kapcsolódó összehangolt vezetési és szervezési tevékenységének összessége.2 (Prezinszki & Szegedi, 2012 Az ellátási lánc azon szervezetek, vállalatok összessége, amelyek közvetlenül részt vesznek a termékek és/vagy szolgáltatások ellátási és elosztási, illetve kapcsolódó információs és pénzügyi folyamataiban a forrástól a végső fogyasztóig. Az ellátási láncnak három szintjét mutatja be az 1.1. ábra

Könyveink - Logisztikamenedzsmen

Logisztika-menedzsment - A könyv célja, hogy a legújabb felfogás szerint mutassa be a korszerű logisztika és az ellátási lánc menedzsment alapjait, a Az ellátási lánc menedzsment története, fejlődése 2. fejezet: Az ellátási lánc - kapcsolódása a vállalat más funkcióihoz, az egyes részterületei, eszközrendszere 2.1 Logisztika - ellátási lánc menedzsment tételek Az alábbi tételek visszaköszönnek majd a vizsgán. A válaszok a f őbb kiindulási gondolatokat közlik, de természetesen mindegyikhez átfogóbb válaszokat kell adni. Az itt olvasható válaszok nem jeles szint ű feleletek, inkább 2 - 3 - asra értékelhetők

A vállalati szervezet és az ellátási lánc kapcsolata: 352: Az ellátásilánc-menedzsment: 355: A vállalati környezet változása és következményei: 356: Az ostorcsapás-effektus: 364: Az ellátási lánc tagjainak együttműködése: 375: A stratégiai partnerkapcsolatok gyakorlata: 388: Az ellátási lánc sikertényezői a. A könyv célja, hogy a legújabb felfogás szerint mutassa be a korszerű logisztika és az ellátási lánc menedzsment alapjait, az integrált logisztikai koncepció műszaki-gazdálkodási vonatkozásait. A reálfolyamatok tárgyalásától, azaz a konkrét áruáramlási (szállítási, készletgazdálkodási, raktározási, stb.) rendszerektől kiindulva eljut az ellátási lánc. Régikönyvek, Prezenszki József, Szegedi Zoltán - Logisztika-menedzsment - A könyv célja, hogy a legújabb felfogás szerint mutassa be a korszerű logisztika és az ellátási lánc menedzsment alapjait, az integrált logisztikai..

Az ellátási lánc menedzsment (SCM) definíciók - hasonlóképpen, mint az ellátási láncéi - csoportosíthatók. Szétválaszthatók aszerint, hogy szerz ıjük az ellátási lánc menedzsmentet, mint vezetési filozófiát, vagy mint olyan tevékenységek körét írja le, amelyeknek célja e vezetési filozófia megvalósítása.. Készletoptimalizálás az ellátási láncban (VMI, ABC-XYZ, Aggregált készlettartás, Négyzetgyök-szabály, Többlépcsős (echelon) készletezési modell) (Szegedi Z.: Ellátási lánc menedzsment, Kossuth, 2012 Ellátási lánc menedzsment KGNM_MMTM022 Félév / Semester: 2020/21/1 Tárgyfelelős neve / Teacher's name: dr. Szegedi Zoltán Beszámolási forma / Szegedi Zoltán: Ellátási lánc menedzsment, Kossuth könyvkiadó, Bp., 2012 Esettanulmányok, példák, elóadásanyagok jánlott irodalom: 1. 2. pwC

Szegedi Zoltán: Ellátásilánc-menedzsment booklin

Tanár: Szegedi Zoltán; Tanár: Vöröskői Kata; Ellátási lánc menedzsment (KGNM_MMTM022) Kezdőoldal. Nincs bejelentkezve. Ellátási lánc menedzsment (KGNM_MMTM022) magyar ‎(hu)‎. Az ellátási lánc menedzsment vizsgálatakor felmerül a kérdés, kik is versenyeznek egymással? Például egy autóipari beszállító (egy részegység összeszerelő) az adott autógyártó egyik modelljéhez tartozó alrendszer kizárólagos forrása lehet, és a beszállítónak ez a fő üzlete A globalizmus menedzsment ellátási lánc területén..... 300 Szintay István: Innovatív szervezetek, szervezetek határok nélkül Almási Anikó, PhD hallgató, Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, Közgazdaságtani Doktori Iskola (Szeged)

Ellátásilánc-menedzsment - Kossut

Beszámolunk a logisztika és az ellátási lánc, a beszerzés, az anyagmozgatás, a szállítmányozás, valamint a raktározás aktualitásairó Szegedi Zoltán, Papp Ilona, Tősi Julianna, Valentinyi Zoltán: Az ellátási láncon belüli együttműködés hatása a magyar kis- és középvállalkozások stratégiájára, In: Duleba, Szabolcs dr (szerk.) Logisztikai Évkönyv 2020, Magyar Logisztikai Egyesület (2020) pp. 57-73

A bővített ellátási lánc a SC mindkét végén további tevékenységrendszereket jelent. A korábbi véghelyzetet, a végfelhasználót, követő folyamatok egy része az inverz logisztikai tevékenységkört tartalmazza. 22 Ellátási Lánc Tanács. 23 Szegedi Zoltán - Prezenszki József: Logisztika-menedzsment - Kossuth Kiad Hasonló tételek. Ellátási lánc menedzsment : tankönyv / Szerző: Szegedi Zoltán (1950-) Megjelent: (2010) Ellátási lánc menedzsment az EU-ban / Szerző: Szénás Ignác (1950-) Megjelent: (2010) Ellátási lánc menedzsment I-II modellekben (az ellátási lánc mentén) integrálni és optimalizálni. Az ellátási lánc menedzsment jelentőségét jól mutatja a DMSCA (Diverse Manufacturing Supply Chain Alliance) 2010-es felmérése, miszerint az ellátási lánc menedzsment költségei szektortól függően átlagosan 7-13% között mozognak (a bevétel százalékában) A logisztika anyagok, információk, személyek, energia rendszereken belüli és közötti áramlásának tervezése, szervezése, irányítása, ellenőrzése. Leggyakrabban a katonaságnál és az üzleti életben használják. A logisztika a görög logosz szóból származik, jelentése értelem, számítás, tervezés, ok.. Más nézetek szerint a logisztika nem csak az anyagáramlások. alternatív energia automatizálás autóipar beruházás beszerzés Big Data citylogisztika digitalizáció Digitalizálás disztribúció e-mobilitás ekaer ellátási lánc energia expressz és csomag fejlesztés fokuszban Ford fuvarozás gyártás informatikai megoldások ingatlan innováció IoT Ipar 4.0 ipari ingatlan ipari szektorok.

Ellátási lánc menedzsment (Supply Chain Management) mesterkurzusok a CEU Üzleti Iskolájában A CEU Business School a régió vezető üzleti iskolája, amely elkötelezett abban, hogy olyan vezetőket képezzen, akik amellett, hogy kiváló üzletemberek, felelőséget éreznek környezetükért és nyitottak a kultúrális különbségekre Fekete Jenő, ellátási lánc igazgató. 1979. január 29-én született. Nős, két gyermek édesapja. Kecskeméten a Kandó Kálmán Szakközépiskolában végzett Elektrotechnikai műszerész szakon, majd tanulmányait szintén Kecskeméten a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolán folytatta, ahol Mérnök Informatikus diplomát szerzett. 2000-ben a diploma átvétele után.

Az ellátási lánc menedzsment kérdései

 1. ről, az ellátási láncok push és/vagy pull jellegéről, illetve a hazai stratégiai vezetők által képviselt szemléletmódról. Kulcsszavak: ellátási lánc, értéklánc, ellátási lánc menedzsment, laboratóriumi műszerpiac DOI: 10.21405/logtrend.2019.5.2.10 Abstract #ere has been an increasing tendency recently in our globali
 2. Hasonló tételek. Ellátási lánc menedzsment : munkafüzet / Szerző: Szegedi Zoltán (1950-) Megjelent: (2010) Ellátási lánc menedzsment az EU-ban / Szerző: Szénás Ignác (1950-) Megjelent: (2010) Ellátási lánc menedzsment I-II
 3. Dr. Szegedi Zoltán, Szent István Egyetem (6. fejezet) Dr. Pakurár Miklós, Debreceni Egyetem (7. fejezet, 12. fejezet) Az ellátási lánc menedzsment feladata.....154 12.3. Az ellátási láncok típusai.
 4. In: Ellátási lánc menedzsment - Elmélet és gyakorlat by Zoltán Szegedi. Kossuth Kiadó, Budapest, 2012, pp. 213-235 (10.fejezet). ISBN 978-963-09-6944-4
 5. az ellátási lánc általánosan elfogadott elmélete mellett a logisztika részét képezi az ellátási lánc menedzsment is. [10 p.108.] Horváth Attila tanulmányában az ellátási láncokkal kapcsolatban a kritériumok alkalmazását ajánlja azért, mert a hazai és a nemzetköz

Irányítási menedzsment ( ellátási lánc menedzsment, Logisztika, Információs rendszer, Marketing, Gyártás, Szállítmányozás, Disztribúciós tevékenység ) Ellentmondások és vitatott kijelentések modulja. A definíciók átfedik egymást így ellentmondást nem találtam munkám során CSc Szegedi Zoltán egyetemi tanár Győr 2010. szeptember . Tartalomjegyzék SCM - Supply Chain Management - ellátási lánc menedzsment FCFS - First Come First Served - az elsőként érkező kerül először kiszolgálásra LCFS - Last Come First Served - az utolsóként érkező kerül először kiszolgálásra. A reálfolyamatok tárgyalásától, azaz a konkrét áruáramlási rendszerektőlkiindulva eljut az ellátási lánc szemléletmódjának részletes elemzéséig. Szól mind azoknak a közgazdász, gazdálkodási, illetve műszaki szakirányos egyetemi-főiskolai hallgatóknak, akik csak egy-két félévig hallgatnak logisztikát, mind azoknak. érdekében. Az 1990-es években jelenik meg az ellátási lánc menedzsment szemlélet. Ennek lényege, hogy nem elég egy szervezeten belül integrálni, hanem egy egész láncban (beszállító, termelő, vevő) kell gondolkodni. A 2000-es évek a technológiai újításokró

Szegedi Zoltán: Ellátásilánc-menedzsment (Kossuth Kiadó

ellátási lánc SCC - Supply Chain Council Ellátási Lánc Tanács SCM - Supply Chain Management ellátási lánc - irányítás SCMO - Supply Chain Management Outsource ellátási lánc menedzsment kiszervezés (logisztikai tanácsadó cég) DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.00 Az ellátási lánc menedzsment témakörében is számos publikáció született magyar nyelven, mind a hagyományos termelésmenedzsment (Chikán - Demeter szerk., 1999), mind a logisztika (Szegedi - Prezenszki, 2003), de a hálózati megközelítés oldaláról is (Gelei, 2009). Nem született ugyanakkor olyan tanulmány 2. Az ellátási lánc menedzsment aktuális megközelítései Prof. Dr. Szegedi Zoltán - Dr. Papp Ilona - Tősi Julianna - Valentinyi Zoltán: Az ellátási láncon belüli együttműködés hatása a magyar kis- és középvállalkozások stratégiájára. DOI 10.23717/LOGEVK.2020.

• Logisztika-menedzsment - Szegedi Zoltán, Prezenszki József - Kossuth Kiadó 2008. • Logisztika - szerk. Dr. Hartványi Tamás, ÓE elektronikus jegyzet, Budapest, 2011. • Ellátási lánc menedzsment I-II. - Hirkó Bálint - Bikás Ernõ - Bajor Péter, elektronikus jegyzet, Gyõr, 2007 • Ellátási lánc menedzsment III Könyv ára: 2490 Ft, Logisztika-menedzsment - József Szegedi Zoltán - Prezenszki, PDF formátumú elektronikus könyv, amely az azonos című nyomtatott szakkönyv ellenőrző kérdésekkel, valamint a Logisztika-menedzsment esettanulmányok című szakkönyv angol nye 8 Hirkó Bálint -Bikás Ernő Bajor Péter: Ellátási lánc menedzsment III., UNIVERSITAS GYŐR Nonprofit Kft., 2008 9 Szegedi Zoltán - Prezenszki József -Salamonné Huszty Anna Gyenge Balázs Vizsy Ferenc Mondovics János: Logisztika-Menedzsment, Kossuth Kiadó, 2008 10 Dr. Kovács Zoltán:Logisztika, Veszprémi Egyetemi Kiadó, 200 állalatok közötti együttmúködés (az ellátási lánc) reálfolyamataira is nagy hangsúlyt helyez. A témaköröket leginkább stratégiai (vállalati felsó-, illetve középvezetói) nézópontból tárgyaljuk. A kurzus elvégzése után (jn olyan menedzsment birtokába kerüL amelyekkel a.) képes lesz megfelelóe

Logisztika és ellátási lánc menedzsment - Szakirányú

A vírus terjedésének korai szakaszában is látható, érzékelhető hatása volt az Ellátási láncokban is. A megváltozott körülmények (határ zárak, kijárási korlátozások, szállítási kapacitások csökkenése) tulajdonképpen az Ellátási lánc ellenállóságának élesben történő tesztelése volt Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék, E-mail: gabor.harangozo@uni-corvinus.hu Kovács Zoltán MTA CSFK Földrajztudományi Intézet Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, E-mail: zkovacs@iif.hu Kondor Attila Csaba MTA CSFK Földrajztudományi Intézet,. Vastag, Gyula (2012) Ellátási lánc menedzsment a szolgáltatásokban. In: Ellátásilánc-menedzsment. Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 213-235. ISBN 978-963-09-6944-

Ellátási lánc - unideb

 1. Szegedi Zoltán - Prezenszki József - Logisztika-menedzsment A könyv célja, hogy a legújabb felfogás szerint mutassa be a korszerű logisztika és az ellátási lánc menedzsment alapjait, az integrált logisztikai koncepció műszaki-gazdálkodási vonatkozásait. A reálfolyamatok tárgyalásától, azaz a konkrét áruáramlási.
 2. 3. hét Az ellátási lánc I. A logisztikai ellátási lánc modelljének és elemeinek tanulmányozása menedzsment szemszögből. Az ellátási lánc struktúrája. A bővített ellátási lánc. 4. hét Az ellátási lánc II. Az inverz ellátási lánc. A környezetvédelem szempontjai a logisztikai menedzsmentben
 3. Termelés, szükséglet, ellátási lánc értelmezése A szükségletek kielégítése anyagi javakkal és szolgáltatásokkal történhet. a termék és szolgáltatás egyaránt termelési folyamat, értéktermelő folyamat eredménye. A termelés az a gazdasági tevékenység, amelynek során az ember elsajátítja (kitermeli) a természet javait, majd alkalmassá teszi (átalakítja) a.
 4. Ellátási lánc menedzsment GZB2548 0 2 K 3 KO Dr. Szegedi Zoltán GZB2428 X GZ 2583 Supply Chain Management Ell.lánc menedzs. Gazd.menedzs. Logisztika emzetközi kereskedelmi és marketing ismeretek GZB2549 0 2 K 3 KO Hegedűs László GZB2216 X GZ 2688 International Trade and Marketing emz.ker.mark. Gazd.menedzs. Logisztik
 5. Az ellátásilánc-menedzsment 355 A vállalati környezet változása és következményei 356 Az ostorcsapás-effektus 364 Az ellátási lánc tagjainak együttműködése 375 A stratégiai partnerkapcsolatok gyakorlata 388 Az ellátási lánc sikertényezői a gyakorlatban 390 Az e-logisztika az ellátási láncban 39

Dr Szegedi: Ellátási lánc menedzsment, Kossuth Kiadó Zrt. 2012. Dr. Nyakasné Tátrai: Szállítmányozás I-II. Magyar Közlekedési Kiadó, 2002. Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége: Nemzetközi Szállítmányozás 1-4. Magyar Közlekedési Kiadó. 2002 2 A doktori iskola megnevezése: Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola tudományága: gazdálkodás és szervezéstudományok vezetője: Dr. Lehota József egyet Az ellátási lánc felfogható vertikális integrációként is (Hobbs, 1996). Ez az elmélet egyes kutatók szerint Az ellátásilánc-menedzsment az ellátásilánc-kapcsolatokon keresztüli tevékenységek összessége, melynek célja a fenntartható versenyelőny. (Szegedi - Prezenszki, 2003; Gudehus, 2005). Közös érdek lehet. Menedzsment Intézet, Ellátási Lánc Menedzsment Intézeti Tanszék patog@vnet.hu Kopácsi Evelin Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar kopacsievelin@gmail.com Kreiner Barbara Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar kreiner.barbara@gmail.com Absztrakt: A megfelelő beszállító kiválasztása sokszor gondot jelent a vállalatok számára

Logisztika-menedzsment - Kossut

 1. Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar 2006/09-Intézet: Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok, Feladatkör. Oktatás - Világgazdaságtani és Európai Gazdasági Integrációs Szakcsoport, Nemzetközi Emberi Erőforrás Menedzsment (MA-angol) Nemzetközi Emberi Erőforrás Menedzsment (BA-angol
 2. Ellátási lánc menedzsment Szak: Évfolyam: Tanév/félév: 2011-2012/1 Tantárgy felelˇs: Dr. Németh Péter Elˇtanulmány: Tanterem: 12. Speciális logisztikai rendszerek (kórházlogisztika, környezetvédelmi menedzsment és logiszti-ka, személyszállítási logisztika, city logisztika, e-business logisztikai vonzatai stb.) 13
 3. t a logisztikával kapcsolatos
 4. Szerződéstípusok stratégiai jelentősége az ellátási lánc tagjainál ellátásilánc-menedzsment, ellátásilánc-koordináció, szerződéstípusok JEL-kód: D21, L11, L14, - lehet sorolni, és ezek alapján kiválasztani a megfelelő megoldást (Szegedi, 2017)

Ellátási lánc menedzsment Digitális Tankönyvtá

A MODUL TANANYAGA BESZERZÉSI STRATÉGIÁK, ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT ÉS LOGISZTIKA Modulvezető: Jay MITRA (UK) Gunnar PRAUSE (DE) További modultagok: SÓLYOM Csaba (HU) TÁTRAI Anna (HU) Didier CUMENAL (FR-ESCEM) Thierry FOUQUE (FR-UPX) 1 Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez Download Citation | Környezetbarát ellátási láncok | A környezetbarát ellátási lánc menedzsment (GSCM) iránt egyre növekvő az érdeklődés a kutatók és az ellátási lánc.

Logisztika - ellátási lánc menedzsment tétele

Ismeri és érti a vállalat tevékenységi rendszerét, az értéklánc, az ellátási lánc fogalmait, a folyamatszemléletű vállalati vezetés alapelveit, a vállalati stratégiaalkotás folyamatát. Ismeri és érti a vállalati funkciók közötti kapcsolatokat, beleértve a marketing, a pénzügyi és számviteli, emberi erőforrás. Ellátásilánc-menedzsment Szegedi Zoltán . A reálfolyamatok tárgyalásától, azaz a konkrét áruáramlási rendszerektől kiindulva eljut az ellátási lánc szemléletmódjának részletes elemzéséig. Szól mind azoknak a közgazdász, gazdálkodási, illetve műszaki szakirányos egyetemi-főiskolai hallgatóknak, akik csak egy. Tele vagyunk lehetőségekkel, élj velük te is! Ha szeretnél friss és egészséges élelmiszer előállítás élményében, annak bármely fázisában részt venni, valódi és kóstolható értéket teremteni, ezáltal tanulni és fejlődni, akkor nálunk a helyed. Csatlakozz a Bonafarm Zrt. szegedi csapatához STRATÉGIAI BESZERZŐKÉNT! A munkakör célja: Adott beszerzési terület. ellátási lánc III. Időtényező II. Csatornák / Marketing-mix elméletek I. Intergrált költségszemlélet Kockázat - csökkentés értéknövelt szolgáltatás Szegedi Zoltán - Prezenszki József: Logisztika-menedzsment, 2003 SCOR, LEAN 201 2020. október 15-étől hatályos, egységes szerkezetű felvételi tájékoztató. [ANNYE - MILTON] [MKE - WSUF] ANNYE: Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyete

- Ellátási lánc menedzsment: beszállítói és vevői kapcsolatok kezelése, ostorcsapás effektus és kezelése, ellátási lánc stratégiák Esettanulmány: Omega 5. gyakorlat - Készletgazdálkodás, raktárkapacitás-kihasználás - példamegoldások - Termelési logisztika: korszerű termelésszervezési módszerek, példamegoldáso Rendszeres előadója az IMP éves nemzetközi konferenciáinak. Több mint száz, angol, magyar és francia nyelvű publikációja elsősorban a szervezetek közötti együttműködés, mint például üzleti kapcsolatok menedzsmentje, üzleti hálózatok, ellátási lánc menedzsment kérdéseivel foglalkozik Tárgykód: Tárgynév: Kredit: Tárgyfelelős nyomtatási neve: KGNB_MMTM003: B2B marketing: 4: dr. Huszka Péter: KGNB_MMTA006: Business Economics: 6: dr. Kurucz Attil Kereskedelmi ügyintézőként akkor leszel sikeres, ha a cég vevői elégedettek. Ehhez azon kívül, hogy a megrendelt árut megfelelő időben, mennyiségben és minőségben megkapja, fontos, hogy úgy érezze, hogy az ügyintézés teljes menete és a céggel történő kapcsolattartás is sikeres volt A Logisztikai Évkönyv 2018 megrendelhető egyesületünktől 5250,- Ft + postaköltség áron. MEGRENDELŐLAP Tartalomjegyzék 1 Ellátási lánc menedzsment elméleti és gyakorlati megközelítésben Karmazin György, Oláh Judit, Popp József (Debreceni Egyetem): Az alkalmazkodás, mint stratégiai sikertényező jelentősége az ellátási láncban Kozma Tímea (Szent István Egyetem.

Logisztika-menedzsment

In: Ellátási lánc menedzsment - Elmélet és gyakorlat by Zoltán Szegedi.Kossuth Kiadó, Budapest, 2012, pp. 213-235 (10.fejezet).ISBN 978-963-09-6944-4. (In Hungarian) Vastag, Gyula and András Herczeg, Social network analysis (SNA): társadalmi háló elemzés) használata az ellátási láncok elemzésében: Áttekintés és. A szoftverekkel szembeni elvárások az ellátási láncban 8. A PARAGON járattervező rendszer általános bemutatása. 9. A Fastnet hálózattervező rendszer általános bemutatása. 10. Járattervezési, hálózattervezési megoldások. 11. A eM-Plant rendszer funkciói, felhasználási lehetőségei az ellátási lánc elemzésében 12 { labelLang : hun, responseDate : 2020-11-19 09:10, paging : { last : false, first : true, totalPages : 10, totalElements : 192, totalUncutElements. századra. A globális szolgáltatók ellátási lánc menedzsment eszközeikkel, hatékonyan támogatják a vállalatok piaci törekvéseit és ezen keresztül a fogyasztók magas színvona - lú kiszolgálását (Szegedi, 2012, 20-21.o.). A globális szolgáltatók mellett szerepet kap-nak a regionális logisztikai vállalkozások is Gyurkovics János, PhD hallgató, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola (Szeged) Dr. Harangozó Gábor, PhD, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem Gaz-dálkodástudományi Kar, Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék (Budapest

Szegedi Zoltán: Logisztika-menedzsment (Kossuth Kiadó

 1. menedzsment eszközökkel, míg a 3. szint problémáinak megoldása részben menedzsment, részben gazdaságpolitikai beavatkozást igényel. 2.1.3. A sertés ellátási láncok sajátosságai A tipikus európai sertés ellátási lánc felépítése a 4. ábrán látható. 4. ábra Az európai sertés ellátási láncok sémáj
 2. 2.5. Ellátási lánc menedzsment (SCM) SCM (Supply Chain Management = ellátásilánc-irányítás) koncepció, együttesen szemléli a teljes értékteremtő láncot. A Supply Chain (ellátási lánc) egymással összefüggő folyamatok és erőforrások összessége, amely az alapanyago
 3. Duális képzés - Partnereink. A Miskolci Egyetem az alábbi ipari szereplőkkel kötött együttműködési megállapodást

Salamonné Huszty Anna - Pónusz Mónika - Kozma Tímea: Ellátásilánc-menedzsment hallgatói esettanulmánykötet. Játszmák és stratégiai megoldások az ellátási lánc hálózatban. MLE 2016, ISBN: 978-963-12-7836-1: 16.30-16.40: Kérdések, hozzászólások: 16.40-16.55: Demeter Krisztina: Ellátásilánc menedzsment. Akadémiai. Demeter Krisztina (Vállalatgazdaságtan Intézet, Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék) vezetésével a kutatócsoport két gazdasági szektort, az autóipart és a szolgáltató központokat célozza. Azt vizsgálják, hogy az Ipar 4.0 az új digitális technológiákon keresztül miként alakítja át az ellátási láncokat. 1. ÁTS J.: 1999. Fuvarozási és szállítmányozási alapfogalmak - in Gyakorlati logisztikai tanácsadó 10/6.2. Verlag Dashöfer, Budapest Tananyag címe Szerző Logisztikai alapismeretek (tankönyv) Dr. Duleba Szabolcs Logisztikai alapismeretek (munkafüzet) Dr. Duleba Szabolcs Logisztikai menedzsment (tankönyv) Dr. Egri Imre Logisztikai menedzsment (munkafüzet) Dr. Egri Imre Ellátási lánc menedzsment (tankönyv) Dr. Szegedi Zoltán Ellátási lánc menedzsment (munkafüzet) Dr. Szegedi Zoltán Vállalati logisztikai. PhD 2007 . Szakterület Logisztikai menedzsment, ellátási lánc menedzsment Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. Foglalkozás tanszékvezető egyetemi tanár . Kutatási téma. Ellátási lánc menedzsment; Ellátási lánc stratégia; Ellátási lánc struktúr

Budaoaest, (3) Szegedi:Ellátási lánc menedzsment,2010 Nyiregyházi Főiskola, ISBN 978 615 5096 12 9 (4) Bokor: Szállitás,szállitmányozás,veszélyes áruk 2010,Nyiregyházi Főoskola,ISBN 978 615 5096 16 7, (5) Egri: Logisztikai központok és ipari parkok 2010, Nyiregyházi Főiskola,ISBN 978 615 5096 28 Ellátásilánc - menedzsment Dr. Kozma Tímea Szegedi Z: Ellátásilánc- menedzsment, Kossuth Kiadó, Budapest, 2012 egyéni beszerzés Logisztikai folyamatok szimulációja Dr. Gyenge Balázs Dr. Benkő János: Logisztikai tervezés, Gödöllő, 2018 4 500 Ft Logisztika és ellátási lánc menedzsment szakirán Prezenszki József; Szegedi Zoltán - Logisztika-menedzsment - DVD, film, könyv, webáruház. A logisztika mint sikertényező egyre nagyobb szerepet kap a vállalatok tevékenységében. A logisztikai szolgáltatások meghatározóvá váltak az eladásban: most már lényegében nem a termék maga, hanem sokkal inkább a..

Termelés, szolgáltatás, logisztika - Az értékteremtés

Prezenszki József; Szegedi Zoltán: Logisztika-menedzsment

Aktuális nyeremény. Januári Játékosaink közül ketten 1-1 db ajándékcsomaggal gazdagodnak, melynek tartalma: Egyedi BI-KA fali naptár, mellyel a nyereményjáték sorsolások időpontjai mellett élete fontos dátumairól sem felejtkezik el többé; A logisztikai szakma egyik kiváló szakembere, Dr. Szegedi Zoltán által dedikált Ellátási lánc menedzsment című szakkönyv, mely. Dr. Szegedi Zoltán: Logisztikai koncepciók kialakítása vállalatainknál in: Logisztikai Évkönyv 1994, NAN Navigátor Kiadó, Budapest, 1995 ISSN 1218-3849 (p. 187-189) Dr. Szegedi Zoltán E-business, E-logisztika, ellátási lánc menedzsment, in: Elektronikus üzletvitel a gyakorlatban. Geomédia Kiadó, Budapest, 2002 (48 old

2. hét Az logisztikai ellátási lánc menedzsmentje I. A logisztika komplex értelmezése és az integrált logisztikai rendszer koncepció. A logisztikai menedzsment és az ellátási lánc menedzsment értelmezés. A logisztikai menedzsment helyzete Magyarországon. A hagyományos ellátási lánc és kettős struktúrája Online könyváruház - állandó akciók, törzsvásárlói program, hatalmas kedvezmények. Online rendelés egyszerűen és gyorsan. Olvasson bele a könyveinkbe ..egyik kedvenc termékünk a Corning Gorilla Glass. A 2006-ban megnyílt budapesti szolgáltató központunk pénzügyi és ellátási lánc menedzsment szolgáltatásokat nyújt az EMEA régió számára, 130 alkalmazottal; kiválósági központjaink lefedik a Földgömböt Az ellátási lánc struktúrája, ahol az elektronikus kereskedelem veszi át mind a nagykereskedőt mind a kiskereskedő funkcióit Mint az a fenti ábrákból látható, amikor egy gyártó kezd Internetes kereskedelembe, nemcsak kereskedelmi szempontból, hanem árueljuttatási szempontból is sokkal közelebb kerül a vásárlókhoz

Logisztika-menedzsment - Prezenszki József, Szegedi Zoltán

 1. Szegedi Zoltán (2003): A logisztikai-menedzsment alapjai; Az ellátási lánc menedzsment. In: Szegedi Zoltán - Prezenszki József: Logisztikai menedzsment
 2. den érintettje képviseltette magát. A workshopon a vállalatok és az egyetem mellett a fenntartó és a hallgatók is részt vettek
 3. A globális ellátási lánc középpontjában az emberi erőforrás 13:30 Csapó Ildikó PhD hallgató Globalizációs tendenciák és trendek napjainkban 13:50 Droppa Dóra PhD hallgató Szakemberhiány - Az IFRS-ekre való áttérés hátráltató tényezője 14:10 Sztányi Róbert egyetemi tanársegéd, PhD hallgat
 4. 2018-ban a Budapesti Corvinus Egyetem Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszéke is csatlakozott a Logisztika Napja programsorozathoz, és plakátversenyt hirdetett meg az ország egyetemi hallgatóinak körében Logisztika és Fenntarthatóság témakörben. A pályázók április 16-ig adhatták le a témában készült.

Szegedi Zoltán - Prezenszki József (2003): Logisztika-menedzsment. Budapest. Kossuth. Mutassa be a beszállítói teljesítmények mérésének lehetőségeit, a beszállítók kiválasztásának menedzsment dilemmáit! Hasonlítsa össze a beszállítók értékelésére használt leggyakoribb modellek előnyeit és hátrányait PDF formátumú elektronikus könyv, amely az azonos című nyomtatott szakkönyv ellenőrző kérdésekkel, valamint a Logisztika-menedzsment esettanulmányok című szakkönyv angol nyelvű esettanulmányaival bővített kiadása!. A logisztika, mint sikertényező egyre nagyobb szerepet kap a vállalatok tevékenységében Az FMCG gyártó, göngyöleg gyártó, disztribúciós központok, szállítási vállalatok, logisztikai szolgáltatók és a kiskereskedők mind a lánc részei, aktívan kezelik a göngyölegeket. Ha az ellátási láncban az RTI átláthatósága növekszik, az minden szereplő számára előnyökkel jár BSPCENC ellátási lánc menedzsment. BSPCPIF piacfelügyeleti. BSPCMNG marketing. BSPCGST gazdaságstatisztika. BSPCPIT piactervezés BSPCUVI üzletviteli menedzser. BSPCPUG pénzügy. BSPCSVI számvitel. BSPCRIG regionális gazdaságtan Szegedi Hittudományi Főiskola A The Events Group az Európai Logisztikai Szövetséggel szoros együttműködésben idén először adja át a közép-kelet-európai logisztikai és ellátási lánc kiválósági díjat, mellyel a régió leginnovatívabb logisztikai és ellátási lánc fejlesztési megoldását ismeri el.. A díj azokat a már működő logisztikai és ellátási lánc menedzsment megoldásokat ismeri el.

 • Wikipédia eric clapton.
 • Egyszerű gulyásleves recept.
 • Ötlépcsős hulladékpiramis.
 • Colt peacemaker eladó.
 • Bessenyei györgy gimnázium kisvárda om azonosító.
 • Ufos filmek.
 • Levelezős történelem verseny.
 • Emberi csontváz bordák.
 • Fül orr gégészet szigetszentmiklós.
 • Földkábel toldó készlet.
 • Opel logo jelentése.
 • Barbie ló babával.
 • Xbox one kormány árukereső.
 • Északi sarkkör hossza.
 • Ligetalja gyógyfürdő árak.
 • Használt rozsdamentes polcok.
 • Kali sisak.
 • Afroamerikaiak.
 • LAMICTAL.
 • Mesterlövész filmek.
 • Húsipari csomagoló munka.
 • Tonak sapka.
 • Dermális papilla.
 • Gpu hiba jelei.
 • Western zene.
 • Pdf megnyitás letöltés nélkül.
 • Yadine után terhesség.
 • Föld napja alkotások.
 • Acapulco étterem szilveszter.
 • Déli shetland szigetek.
 • Nokia 3310 biztonsági kód.
 • Spartan trambulin 244.
 • Tetves a spenót.
 • Relax fotelek webáruház.
 • Fehér lepedékes nyelv hasmenés.
 • Gömb akvárium berendezése.
 • Énekes kerestetik.
 • M5 ös autópálya balesetek.
 • Sam a tűzoltó 10 évad letöltés.
 • Kutya férgek emberben.
 • Tengelyesen tükrös háromszög területe.